landgoednetwerk

Landgoednetwerk

Zoeken naar een balans tussen inkomsten en uitgaven, tussen datgene wat bewaard moet blijven en een gezonde economische bedrijfsvoering. Waarden van landschap, natuur en cultuurhistorie samen laten gaan met economische functies als landbouw, wonen en bedrijvigheid. Veel landgoederen hebben behoefte aan nieuwe economische dragers, noodzakelijk voor een duurzame instandhouding.

Wat doen wij?

Landgoednetwerk bundelt kennis en ervaring op het gebied van ontwikkeling, inrichting en beheer van landgoederen en buitenplaatsen. Wij denken graag mee met eigenaren, rentmeesters, gemeenten en provincies over de mogelijkheden om deze bijzondere terreinen op een gezonde en toekomstbestendige manier te ontwikkelen en te beheren.