Subsidieaanvragen

Als er een gedegen Landgoedplan ligt is het vaak een uitdaging om ook het financiƫle plaatje compleet te krijgen. Wij kunnen u hierbij helpen door het aanvragen van subsidies. Wij deden dat o.a. voor:

  • Functiewijziging koetshuis landgoed Zelle. Het koetshuis op landgoed Zelle en de ernaast staande historische schuur zijn verbouwd tot verhuurbare kantoorpanden. Subsidiegever was de provincie Gelderland vanuit een fonds voor verduurzaming en herbestemming van erfgoed. De eigen bijdrage is laagrentend gefinancierd via het Nationaal Restauratiefonds. De historische schuur is inmiddels verhuurd en draagt zo bij aan de instandhouding van het historische hart van het Zelle.
  • Restauratie poortgebouw Landgoed Deelerwoud. Het poortgebouw is een icoon, dat aan de brink van Hoenderloo de toegang tot landgoed Deelerwoud markeert. Het gebouw verkeert in een slechte staat en staat deels leeg. Middels een subsidie van de provincie Gelderland wordt nu een herbestemmings- en een restauratieplan opgesteld. In 2018 zal een aanvraag worden ingediend voor de restauratie van het poortgebouw.
  • Natuurpolder Engewormer. In dit projectplan sloegen 11 deeltijdboeren uit Noord-Holland enthousiast de handen ineen. Gezamenlijk vroegen zij functiewijzigings- en inrichtingssubsidie aan voor de omzetting van 91 ha agrarische grond naar weidevogelland en vochtig hooiland. De functiewijzigingsvergoeding bedroeg in totaal 1,5 miljoen euro. Het betreft een 95% subsidie door de provincie Noord-Holland op grond van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap.
  • Natuurontwikkeling landgoed Deelerwoud. Voor 46 ha grasland is een subsidie verkregen om deze om te zetten in flora- en faunarijk grasland, ter waarde van 1,4 miljoen plus een beheersubsidie voor een periode van 6 jaar. 
  • Projectplan herstel kasteelpark Twickel te Delden. Dit projectplan heeft geleid tot diverse subsidies voor het herstel van de parkaanleg op landgoed Twickel, tot een hoogte van 2,4 miljoen euro. Subsidiegevers zijn o.a. de EU, het rijk, het VSB fonds en de provincie Overijssel.
  • Projectplan herstel kasteelpark Duivenvoorde te Voorschoten. Dit plan heeft geleid tot diverse subsidies voor het herstel van de parkaanleg op landgoed Duivenvoorde, tot een hoogte van 1,0 miljoen euro. Deze subsidies zijn afkomstig van o.a. de EU en het Prins Bernhard Cultuurfonds.
  • Projectplan herstel kasteelpark De Wildenborch te Vorden. Dit projectplan heeft geleid tot subsidies voor het herstel van de parkaanleg op landgoed De Wildenborch, tot een hoogte van ruim 7 ton. Subsidiegevers zijn de provincie Gelderland en het Nationaal Landschap de Graafschap.

deelerwoudwildenengewormerWildenborch2