peter abelsIr. P.J.J. (Peter) Abels

Adviseert over ontwerpvraagstukken bij de opzet van landgoederen, zoals:

  • het uitvoeren van ruimtelijke en cultuur-historische analyses
  • het ontwikkelen of versterken van een landgoedconcept
  • het uitwerken van het landgoedconcept in ontwerp- en inrichtingsplannen
  • het formuleren van beeldkwaliteitsuitgangspunten
  • het schrijven van landgoedvisies

Peter is stedenbouwkundig ontwerper en is afgestudeerd aan de Technische Universiteit van Eindhoven, met als afstudeerrichting Stedenbouw & Architectuur. Hij is vanwege de bijzondere belangstelling voor cultuurhistorie ook betrokken geweest bij veel herontwikkelingsopgaven voor cultuurhistorisch erfgoed. Deze ervaring komt goed van pas bij de advisering over landgoedprojecten, waar de disciplines stedenbouw, architectuur, cultuurhistorie en landschap bij elkaar komen.

De afgelopen jaren is Peter betrokken geweest bij veel plannen voor het opwaarderen van bestaande landgoederen als ook bij plannen voor het ontwikkelen van nieuwe landgoederen. Sinds de oprichting in 2010 doet hij dat als eigenaar en senioradviseur bij Buro SRO.

Projecten