header natuurschoonwet

Natuurschoonwet

Grondbezit met bos, natuur, historische pachtrelaties en cultuurhistorisch waardevolle gebouwen rendeert vaak bijzonder laag. De verschuldigde belasting drukt dan extra zwaar. Rangschikking onder de Natuurschoonwet verlaagt de belastingdruk op het bezit, waaronder de box III belasting en de erfbelasting. Wij verzorgen voor u de rangschikking onder de Natuurschoonwet. Ook adviseren wij bij het afwikkelen van erfenissen waarbij landgoederen deel uitmaken van de nalatenschap.