header hoorneboeg

Buitenplaats De Hoorneboeg  

Buitenplaats de Hoorneboeg is een bijzondere bosenclave midden op de Hoorneboegse Heide in Hilversum. Om de plek in stand te houden zocht de Stichting ‘De Hoorneboeg’ naar een nieuwe bestemming, nieuwe economische dragers en een nieuwe organisatievorm. Dit toekomstplan is vastgelegd in de ‘Gebiedsvisie Culturele Buitenplaats de Hoorneboeg.’

Buro SRO maakte op basis hiervan het bestemmingsplan. Een flexibel bestemmingsplan, waarbinnen diverse vormen van gebruik kunnen worden gecombineerd en een onderlinge uitwisseling van functies mogelijk is. Ook de bouwmogelijkheden zijn verruimd. Met dit plan beschikt Buitenplaats De Hoorneboeg over een actueel en toekomstbestendige planologische regeling waarbinnen nieuwe ontwikkelingen kunnen worden gerealiseerd die bijdragen aan de instandhouding van de buitenplaats.

huis21planbestemmingontwikkelingen1